Izlaidums Džimbas skoliņā decembrī

dsc_0285_

Piektdien, 2. decembrī, Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 1. un 2. klases skolēni pulcējās 9. klases telpās, lai svinīgi izlaidumā saņemtu Džimbas apliecību par piedalīšanos Džimbas Drošības programmā.


No septembra līdz decembrim bērni apguva Džimbas 9 soļu drošības programmu. Nodarbību mērķis ir, izglītojot pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus, mazināt vardarbības risku viņu dzīvē. Nodarbības vada īpaši sagatavots speciālists – Džimbas drošības aģents, kurš saņēmis apliecību par apgūto programmu Preventīvās metodes vardarbības pret bērnu novēršanai. ”Džimbas 9 soļu drošības programma”.
Galvenais tēls ir Drošulis Džimba, kas vieglā un saprotamā valodā bērniem māca par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem-pazīstamiem un svešiem, vienaudžiem un pieaugušajiem, viņš kalpo kā starpnieks starp pieaugušajiem un bērniem. Nodarbību uzdevums ir veicināt bērnu spēju izvairīties no vardarbības, viņa adekvātu pašapziņu, pāridarījuma atklāšanu un komunikāciju starp vecākiem un bērniem par personisko drošību.
Atraktīvās nodarbībās bērni apguva prasmes atpazīt bīstamās situācijas, labos, sliktos un slepenos pieskārienus, prasmes atteikt, sevi aizstāvēt, pastāstīt pieaugušajam, kuram uzticas, par notikušo, kā arī uzzina par labajiem un sliktajiem noslēpumiem.
Džimbas drošības programmu īsteno nodibinājums Centrs ”Dardedze”, nodarbību pamatā ir 8 noteikumi:
1.Es esmu es – iemāca bērniem būtiskāko informāciju par sevi, kā arī veicina prasmes atšķirt situācijas, kurās ar personisko informāciju nevajadzētu dalīties. Ļauj bērniem apzināties, ka viņš katrs ir īpašs, unikāls, neatkārtojams.
2.Esi uzmanīgs, esi drošs – iemāca bērniem paļauties uz saviem iekšējiem instinktiem, lai atpazītu sev bīstamas un nedrošas situācijas,ieklausīties savā sirsniņā,savā ”zvaniņā”.
3.Ja tev briesmas draud, sauc palīgā – iemāca bērniem atpazīt nedrošas, bīstamas situācijas un konkrētu rīcību nedrošās situācijās.
4.Vispirms pasaki- tikai tad ej – iemāca bērniem, cik būtiski ir vienmēr pabrīdināt pieaugušo, kas par bērnu ir atbildīgs, pirms viņi kaut kur dodas vieni vai kādam līdz.
5.Mans ķermenis ir mans, mans,mans – veicina bērnu izpratni par ķermeni kā kaut ko īpašu, kas pieder tikai viņam. Māca bērniem sargāt un cienīt savu ķermeni un citu cilvēku ķermeni, apzināties sava ķermeņa intīmās vietiņas.
6.Vienmēr izstāsti sliktos noslēpumus – māca bērniem atšķirt dažāda veida pieskārienus un neturēt noslēpumā sliktos un slepenos pieskārienus.
7.Nedari man tā, man tas nepatīk – māca bērniem cieņpilnu izturēšanos saskarsmē ar citiem bērniem.
8.Mani nevar piemuļķot , jo es esmu gudrs – veicina bērnu adekvātu pašapziņu.
Deviņu nodarbību ciklā skolēni, izmantojot lomu spēles, stāstus un diskusijas, mūziku, ritmiskas frāzes un video, apguva personīgai drošībai nepieciešamās prasmes. Par centīgu mācīšanos noslēguma pārbaudījumu bērni kārtoja Rīgā, atkārtojot gan noteikumus, gan dziesmas kopā ar ”lielo” Džimbu, jo ikdienas darbā skolēni mācījās kopā ar drošības aģentu un viņa palīgu – roku lelli Džimbu.
Trīs lietas – labas lietas – apgūtas jaunas zināšanas, pārbaudījumi godam izturēti un izlaidums, kad katrs saņēma Džimbas uzlīmi un programmas apliecību ar devīzi: ”Esi vērīgs-esi drošs!”
Paldies par atbalstu direktora vietniecei mācību darbā Mudītei Auliņai, bērnu vecākiem un audzinātājiem!

Džimbas Drošības aģente,VPIV skolotāja Daiga Andersone

This entry was posted in Fotogalerija, Raksts. Bookmark the permalink.