Skolas vadība

direktors

Direktors – JĀNIS BAKMANIS, tālr.: 65164335, 29133561

Vietnieki

  • izglītības jomā – MUDĪTE AULIŅA, tālr.: 22001744,65164282
  • izglītības un audzināšanas jomā – MARIJA PRANČA, tālr.: 65133600
  • audzināšanas darbā – JOLANTA NĪCGALE – KONDRĀTE, tālr.: 65133603
  • administratīvi saimnieciskajā darbāAUSTRA MIDEGA, tālr.: 65133605