Vispārējā izglītība

Aug cilvēkbērns un viņa sapnis

Reiz nokļūt vietā, kur tiekas

Ar jūru un debesīm skatiens.

Starp oļiem sev dzintaru atrast,

To spodrināt, sildīt un sargāt,

Cik trausla ir pasaule – apjaust.

Ik vienu mūs laiks zīmē savādāk,

Tu paliec saules ielokā,

Lai cilvēkbērns ar sapni nāk.

 

Mūsu skola. Lielā dzīves ceļa pirmais gājums. Te – pasaules apjausma un vēlēšanās sevi apliecināt. Te – mājas starojums un ticība, mums pieder šis laiks, kurā ierakstīsim arī savus vārdus.

/S.Rode/