Stundu saraksts

2016./2017. mācību gada stundu saraksts.

Pirmsskolas rotaļnodarbību saraksts

Mācību stundu laiku

Mācību stunda

Stundas sākums

Stundas beigas

0. 8.10 8.50
1. 9.00 9.40
2. 9.50 10.30
3. 10.40 11.20
4. 11.30 12.10
5. 12.20 13.00
6. 13.30 14.10
7. 14.20 15.00
8. 15.10 15.50

Izglītojamo dienas režīms Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā.