Izglītības programmas

Nr. Kods un teksta daļa Nosaukums Licences numurs Izsniegšanas datums
1. 01011111 Pirmsskolas izglītības programma V-6921 05.12.2013
2. 21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem V-6922 05.12.2013
3. 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma V-6923 05.12.2013
4. 21011111 Pamatizglītības programma V-6919 05.12.2013
5. 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem V-6920 05.12.2013
6. 01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem V-7811 11.02.2015