Mācību process

5 – 6 gadīgie – skolotāja Sarmīte Dombrovsla

5_6_g

1. klase – audzinātājas Laimdota Stepēna

1_kl

2. klase – audzinātājas Aija Rimša

2_kl

3. un 4. klases – audzinātāja Sanita Šiballo

3_4_kl

5. un 6. klases – audzinātājas Irēna Upmale

5_6_kl

7. un 8. klases – audzinātāja Dace Bernāne

7_8_kl

 9. klase – audzinātāja Sandra Auzenberga

9_kl