Jauniešu garantija

ES fondu vizualo elementu ansamblis ar JNI 2016

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo  izglītību 1 vai 1,5 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

1.PIESAKIES! 2. APGŪSTI! 3. DODIES PRAKSĒ!

pavari_2017

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (tehnikuma veidlapa). (Iesniegums)
  • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG2 izglītības programmās) (Aizpilda iestājoties)
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
  • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u).
  • 4 fotokartītes 3×4 cm
  • pases kopija (uzrādot oriģinālu)

 Dokumentus pieņem: līdz 2017. gada 31. janvārim, darba dienās no 9:00 līdz 16:00 Vecbebros: Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135

Tālrunis uzziņām: 65133606, 65133600, 65164282

Papildus informācija

Uzņemšanas nosacījumi un mācību laikā piedāvātās priekšrocības:

1_VIAA_JG_3_soli_web

Lūgums lejupielādēt informatīvo materiālu par piedāvātajām priekšrocībām šeit

2_VIAA_JG_uznemsanas_noteikumi_web

Lūgums lejupielādēt informatīvo materiālu par uzņemšanas noteikumiem šeit

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).


Konditori – 2016

Šī gada 22. februārī Vecbebru Profesionālajā un vispāizglītojošajā internātvidusskolā mācības uzsāka Eiropas Savienības fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” konditoru grupa ar 20  izglītojamajiem.

Konditori

Foto: Imants Kaziļuns

Vēlam veiksmi mācībās!


Plašāka informācija

Plašāka informācija par Jauniešu garantijas programmu pieejama:

NVA mājas lapā
VIAA mājas lapā
JSPA mājas lapā