Izglītības programmas

Ēdināšanas pakalpojumi 

EP_1Kods: 33811021

Licences Nr.: P-12234

Izsniegšanas datums: 21.08.2015.

Kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

 

Nodarbinātības apraksts

Ēdināšanas servisa speciālists vada ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus, organizē uzskaiti un atskaiti, plāno un organizē darba uzdevumu izpildi, kontaktējas ar viesiem, pieņem pasūtījumus, organizē pasūtījumu izpildi, sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju, sadala darba uzdevumus, kontrolē to izpildi.

Uzņem ar pamatskolas izglītību

Apmācības ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību


Ēdināšanas pakalpojumi 

Konditori_1

Kods: 32a811021

Licences Nr.: P-11240

Izsniegšanas datums: 05.03.2015.

Kvalifikācija: Konditors

Nodarbinātības apraksts

Konditors sagatavo izejvielas darbam, gatavo rauga un bezrauga mīklas, to izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus, noformē konditorejas izstrādājumus. Konditors strādā konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos, kur gatavo konditorejas izstrādājumus.

Uzņem ar pamatizglītību vai vidējo izglītību vecumā no 17 līdz 29 gadiem.

ESF budžets. Saņem ESF mērķstipendiju – 71,14 līdz 113,83 EURO.

Apmācības ilgums 1 gads, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību.


Restorānu pakalpojumi

rest1

Kods: 35b11041

Licences Nr.: P-11241

Izsniegšanas datums: 05.03.2015.

Kvalifikācija: Restorānu pakalpojumu speciālists

Nodarbinātības apraksts

Restorāna pakalpojumu speciālists strādā ēdināšanas uzņēmumos, veic viesu apkalpošanas plānošanu un organizēšanu, ievērojot viesu vēlmes, izmantojot profesionālās zināšanas un prasmes dzērienu, ēdienu piedāvāšanā, izvēlē un pasniegšanā. Restorāna servisa speciālists ir atbildīgs par viesu apkalpošanas izpildi pasākumos, komunicējas valsts valodā, divās svešvalodās. Restorāna servisa speciālists var veikt komercdarbinieka pienākumus, kas saistīti ar produkcijas ražošanu un realizāciju, viesu apkalpošanu, materiālo vērtību un saimnieciskās darbības uzskaiti un kontroli. Spēj veikt vidējā posma vadītāja pienākumus ēdināšanas servisā, organizēt darbu, veikt izpildes kontroli un vadīt individuālo uzņēmumu. Ir sagatavots kvalificētam darbam ēdienu pasniegšanā un viesu apkalpošanā restorānos, kafejnīcās un bāros, prot klāt galdus un apkalpot viesus, pārzina ēdienu un dzērienu pasniegšanu.

Uzņem ar vidējo izglītību vecumā no 17 līdz 29 gadiem.

ESF budžets. Saņem ESF mērķstipendiju – 71,14 līdz 113,83 EURO.

Apmācības ilgums 1,5 gadi, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību.


Pārtikas produktu tehnoloģija

Kods: 33541011

Licences Nr.: P – 11242

Izsniegšanas datums: 05.03.2015.

Kvalifikācija: Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Nodarbinātības apraksts

Ražošanas tehniķis ir spējīgs veikt tehniskās un tehnoloģiskās darbības, kas saistītas ar pārtikas produktu ražošanu, palīdzēt pārtikas tehnologiem vai inženieriem vākt datus, veikt analīzes un piedalīties ražošanas metožu plānošanā, pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas, risinot drošu un ekonomisku personāla, izejvielu un iekārtu izmantošanu.

Uzņem ar pamatskolas izglītību

Apmācības ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību.