Valsts pārbaudījumi

Valsts pārbaudes darbu norises laiki

 2016./2017. mācību gadā

 

Klase Priekšmets Datums

Diagnosticējošie darbi

3. klase Latviešu valoda 23.02.2017.
  Matemātika 01.03.2017.
6. klase Latviešu valoda 22.02.2017.
  Matemātika 28.02.2017.
  Dabas zinības 07.03.2017.

Eksāmeni

9. klase Latviešu valoda 17.05.2017.
  Svešvaloda 24.05.2017.
  Matemātika 30.05.2017.
  Latvijas vēsture 06.06.2017.

MK Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. mācību gadā