Skolotāji

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Amats
1. Maija Ancāne Ķīmijas, dabas zinību  skolotāja
2. Daiga Andersone Latviešu valodas un literatūras skolotāja
3. Sandra Auzenberga Internāta skolotāja
4. Inta Balode Pulciņa skolotāja
5. Zinaida Bāra Profesionālo priekšmetu skolotāja
7. Biruta Batņa Internāta skolotāja
8. Ilga Beķere Angļu valodas  skolotāja
9. Dace Bernāne Matemātikas skolotāja
10. Iveta Bērziņa Mūzikas skolotāja
11. Jeļena Čerņauska Sporta skolotāja
12. Sarmīte Dombrovska Skolotāja, logopēds
13. Ingus Eiduks Sporta skolotājs
14. Velga Gredzena Mūzikas skolotāja
15. Ineta Gerasimova Angļu valodas skolotāja
16. Lāsma Gūte Pirmsskolas izglītības skolotāja
17. Vineta Kalniņa Internāta skolotāja
18. Kristīne Keivomeģe Fizikas, informātikas skolotāja Profesionālo priekšmetu skolotāja
19. Nadežda Krēsliņa Profesionālo priekšmetu skolotāja, internāta skolotāja
20. Guna Leiboma Speciālās izglītības skolotāja
21. Jānis Liepiņš Dienesta viesnīcas skolotājs
22. Jolanta Nīcgale-Kondrāte Krievu valodas skolotāja
23. Aina Novika Dabas zinību, kristīgās mācības skolotāja
24. Aldis Piliens Mājturības, ekonomikas skolotājs
25. Sarmīte Plūme Pulciņa skolotāja
26. Ieva Puniņa Vēstures, politikas un tiesību skolotāja
27. Lāsma Skadmane Psihologijas skolotāja, speciālās izglītības skolotājs
28. Regīna Sniedze Profesionālo priekšmetu skolotāja
29. Laimdota Stepēna Vispārējās pamatizglītības skolotāja
30. Anita Svoka Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre
31. Sanita Šiballo Vispārējās pamatizglītības skolotāja
32. Irēna Upmale Internāta skolotāja
33. Velta Verkēviča Speciālās izglītības skolotāja

DSC_0423