Maksas pakalpojumi

Kokneses novada domes

Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas

 maksas pakalpojumu veidi un samaksa

 no 2015.gada 1.janvāra

 1. Izglītojamiem, kas mācās no valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās:

 

  Maksas pakalpojuma veids Mērvienības Izcenojums (par vienību) (EUR) PVN 21 % (EUR) Kopā (ar PVN)

(EUR)

1.1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi
– īres maksa viena vieta mēnesī 1.00 1.00
– komunālie pakalpojumi viena vieta mēnesī 2.81 0.59 3.40
– komunālie pakalpojumi (personīgā gultas veļa) viena vieta mēnesī 1.65 0.35 2.00
1.2. Ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas (sekmju grāmatiņu un audzēkņu apliecību) dublikātu izsniegšana, izņemot nepārvaramas varas gadījumus viena vienība 1.18 0.25 1.43

 

  1. Fiziskām un juridiskām personām, kuras nav minētas šī rīkojumapunktā:

 

Maksas pakalpojuma veids Mērvienības Izcenojums (par vienību)

(EUR)

PVN 21 %

(EUR)

Kopā (ar PVN)

(EUR)

2.1. Traktora izmantošana transportdarbiem:
– T-40 EUR/st 7.53 1.58 9.11
– MTZ-82 EUR/st 9.59 2.01 11.60
2.2. Vieglās automašīnas PASSAT izmantošana ar šoferi EUR/km 0.24 0.04 0.28
2.3 Transporta līdzekļa VW Transporter izmantošana km 0.48 0.10 0.58
maksa stundā par stāvēšanu 2.84 0.60 3.44
2.4. Transporta līdzekļa Mercedes Benz izmantošana km 0.63 0.13 0.76
maksa stundā par stāvēšanu 2.84 0.60 3.44
2.5. Garāžas telpu noma (neapkurināmās telpās) m 2/mēnesī 0.21 0.04 0.25
2.6. Garāžas telpu noma (apkurināmās telpās) m 2/mēnesī 0.36 0.08 0.44
2.7. Dienesta viesnīcas izmantošana EUR/dienn. 2.84- 5.69 0.60- 1.19 3.44- 6.88
2.8. Ēdināšanas bloka izmantošana cilv. 1.18 0.25 1.43
2.9. Aktu zāles izmantošana EUR/st 14.11 2.96 17.07
2.10. Atskaņošanas aparatūras izmantošana EUR/st 5.88 1.23 7.11
2.11. Sporta angāra izmantošana EUR/st 1.76 0.37 2.13
2.12. Dokumentu spirāliesiešana viena vienība 1.18 0.25 1.43
2.13. Diploma dublikāta sagatavošana viena vienība 5.88 1.23 7.11
2.14. Sekmju izraksta dublikāta sagatavošana viena vienība 2.35 0.49 2.84
2.15. Mācību maksa tālmācības izglītojamiem pēc 960 stundu programmas viena vienība 450.00 450.00
2.16. Mācību maksa tālmācības izglītojamiem pēc 960 stundu programmas, uzrādot Biškopības biedrības kursu beigšanas sertifikātu viena vienība 120.00 120.00
2.17. Nodarbība dabas vides estētikas studijā 60 min. 7.00 7.00

 

* Konkrēta cena tiek noteikta saskaņā ar vienošanos.