ERASMUS + (Projekts Nr.2015-1-LV01-KA102-013241)

ER_VIAA_jauns

Apstiprināts Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1(KA1)profesionālās izglītības sektorā projekts

Nr.2015-1-LV01-KA102-013241

Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas audzēkņu mācību prakses   Vācijā un Igaunijā ”

Projekta īstenošana: 2015./2016.mācību gadā

 

14.09.-16.10.2015.     Brēmenē Vācijā, konkursā piedalās 2015. gada absolventi.

03.04.-04.05.2016.     Brēmenē  Vācijā, konkursā piedalās IV kursa audzēkņi.

marts/aprīlis 2016.    Tallinā  Igaunijā, konkursā piedalās III kursa audzēkņi.

marts/aprīlis 2016.    Šverīnā Vācijā, konkursā piedalās II kursa audzēkņi.

Konkursa kārtībā tiek atlasīti 15 audzēkņi uz Vāciju(5 audzēkņi no katra kursa) un 5 audzēkņi uz Igauniju.

______________________________________________________

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1(KA1)profesionālās izglīt”ības sektora projekts „Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas audzēkņu mācību  prakses   Vācijā un Igaunijā 

Projekta Nr.2015- 1- LV01- KA102- 013241

This entry was posted in erasmus+. Bookmark the permalink.