Vecbebri – Tallina (2015. gada maijs)

Noslēdzies kārtējais Vecbebru Pofesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas īstenotais Erasmus+  projekta posms.

Iepriekšējos gados skolas pedagogi 2 reizes piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos Vācijā, iepazinušies ar Vācijas izglītības sistēmu un guvuši jaunas idejas sava darba un apmācības kvalitātes pilnveidošanai.

Šogad laika posmā no 4. līdz 11.maijam 7 skolas darbinieki bija Tallinā ar mērķi iepazīties ar Igaunijas izglītības sistēmu, kuras kvalitāte atzīta par vienu no labākajām Eiropā.

Projekta sadarbības partneris un darba plānotājs saskaņā ar mūsu vēlmēm bija kompānija SALO BALTIC, kura bija jau iepriekš organizējusi un turpinās organizēt mūsu skolas audzēkņu prakses prestižos Tallinas ēdināšanas uzņēmumos, tāpēc sakām paldies tās direktoram Olafam Buss un koordinatoram Sulevam Kohjus.

Apmeklējām 2 no lielākajām Tallinas profesionālās izglītības iestādēm, noklausījāmies skolu vadītāju prezentācijas, piedalījāmies diskusijās un domu apmaiņā par skolu ikdienas darbu un problēmām.

Tallinas Servisa skolā mācās 1000 audzēkņi, strādā 140 darbinieki (no tiem 60 skolotāji). Specialitātes: ēdināšanas pakalpojumi (pavārs, viesmīlības speciālists), pārtikas ražošana (konditors, maiznieks), komercdarbība (pārdevējs, tirdzniecības menedžeris). 60% no audzēkņiem mācās pēc pamatskolas 3 gadus un iegūst 4.līmeņa profesionālo izglītību, 38% mācās pēc vidusskolas 2-2,5 gadus, iegūstot 4. līmeņa profesionālo izglītību. Pārdevēji un viesmīļi mācās 1 gadu. 2% no izglītojamajiem ir tālmācības kursu studenti.

Mācības ir bezmaksas vai arī daļēji tiek finansētas no ES vai Bezdarba apdrošināšanas fonda un notiek igauņu un krievu valodās.

Augstu novērtējām garšīgo pusdienu maltīti skolas mācību restorānā, kur klientus apkalpoja viesmīļi- 1. kursa audzēkņi un ēdieni bija pašu studentu gatavoti.

Igaunijas skolas realizē darba vidē balstīta mācīšanās procesa ieviešanu un tāpēc tikai 1/3 mācību notiek skolā, praktiskā apmācība- sadarbībā ar darba devēju asociācijām.

Vēlējāmies apskatīt arī kādu pilnīgi cita   profila skolu un mums tika piedāvāta vizīte Tallinas Celtniecības skolā, kurā mācās 541 audzēknis un strādā 94 pasniedzēji. Apmācības process tiek organizēts līdzīgi kā Servisa skolā.

Abās skolās apskatījām gan teorētisko gan praktisko apmācību telpas, aprīkojumu un iekārtas, redzējām audzēkņu praktisko darbību virtuvēs, laboratorijās un darbnīcās.

Abas skolas renovētas par ERAF līdzekļiem, ar gaumīgi un racionāli iekārtotām mācību telpām, sakoptu apkārtni.

Igaunijas skolas uzsākušas un realizē apmācību pēc ES moduļu sistēmas un rezultātu novērtējumu pēc iegūtajiem kredītpunktiem.  Mūsuprāt, igauņi realizē elastīgāku pieeju darba tirgus problēmu risinājumam, saīsinot profesionālās apmācības ilgumu, lai jaunieši ātrāk varētu iesaistīties darba dzīvē. Profesionālo skolu audzēkņiem nav obligāti jāapgūst visi vispārizglītojošie priekšmeti, kā arī centralizētos eksāmenus viņi var kārtot pēc izvēles, ja vien viņu mērķis nav studijas augstskolā.

Protams, arī Igaunijā pastāv līdzīgas problēmas kā Latvijā- dzimstības samazināšanās, sociālā indeksa atšķirības lauku un pilsētu vidē, līdz ar to arī skolu apvienošana un slēgšana un skolas nepabeigušo audzēkņu skaits. Daudz ko nosaka arī nepietiekamais budžeta finansējums, skolotāju pārāk lielā darba slodze un jauniešu igauņu valodas nezināšana.

Šīs spraigās un iespaidiem bagātās nedēļas laikā tikāmies ar studentiem- praktikantiem no Ungārijas, uzklausījām viņu iespaidus par praksi, ciemojāmies viņu apartamentos, kur būs arī mūsu skolas praktikantu dzīves vieta mēneša garumā.

Ilgu laiku paliks atmiņā skaistā Tallinas vecpilsēta, igauņu kulinārā mantojuma izbaudīšana, arī  brauciens ar Lindaline kuģīti uz Helsinkiem.

Lai mums visiem- skolai, skolēniem un skolotājiem  arī turpmāk labi panākumi un  jauni izaicinājumi!

Skolotaji2_2

Ilga Beķere, projekta dalībniece

This entry was posted in erasmus+. Bookmark the permalink.