Mūsu skolas skolotāji dodas pilnveidot savas zināšanas

No 04.05. 2015.-11.04.05 2015 īstenojot Erasmus + projektu “Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas audzēķnu prakse un pedagogu pieredzes apmaiņā Vācijā un Igaunijā “mācīties uz Igauniju aizbrauca 7 skolas pedagogi. Iepazīs Igaunijas izglītības sistēmu, apmeklēs skolas.

Skolotaji2_1

No labās puses Ilga Beķere, Zinaīda Bāra, Nadežda Krēsliņa, Jeļena Čerņauska, Austra Midega, Regīna Sniedze, Anita Svoka

This entry was posted in erasmus+. Bookmark the permalink.