“Kāre” iegūst 1.pakāpi deju lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skatē

Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas tautas deju kolektīvs “Kāre” 26. martā piedalījās Aizkraukles deju apriņķa skatē, kuras mēŗķis bija izvērtēt kolektīvu gatavību un apgūtā repertuāra kvalitāti, gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzvedumam “Māras zeme”.

24 deju kolektīvu sniegumu vērtēja deju lieluzveduma “Māras zeme” mākslinieciskie vadītāji Jānis Ērglis un Jānis Purviņš, Deju svētku virsvadītāji un horeogrāfi Gunta Skuja, Taiga Ludborža un Agris Daņiļevičs.

Startējot jauniešu deju kolektīvu C grupā, “Kāres” sniegums tika novērtēts ar 1.pakāpes diplomu ( iegūti 40,3 punkti). Skatē “Kāre” izpildīja divas obligātās dejas no lieluzveduma “Māras zeme” obligātā repertuāra: deju kolāžu “Visi ciema suņi rēja” un Jāņa Purviņa jaunradīto deju “Vanags un irbe rotājas”.

Deju kolektīva vadītāja, Sarmīte Plūme

This entry was posted in Fotogalerija, Raksts. Bookmark the permalink.