Jauns sporta inventārs

logo_valsts_sportam_jpgizm-logo

  Pateicoties Izglītības un Zinātnes ministrijas piešķirtajam finansējumam Kokneses novada domes projekta „Sporta inventāra iegāde Kokneses novada izglītības iestādēs” ietvaros Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskolai iegādāts volejbola tīkls un bumbas, augtslēkšanas latiņa, lecamauklas, bumbiņas mešanai, basketbola bumbas  un aprīkojums sporta spēlēm.

     Par inventāra piegādi noslēgts līgums ar SIA „Lāsa-100”. Kopumā inventārs visām septiņām Kokneses novada izglītības iestādēm iegādāts 6991.08 euro vērtībā, t.sk. 50 % jeb EUR 3495.54 ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums, 50 % – Kokneses novada domes līdzfinansējums

  Projekta mērķis ir nostiprināt un uzlabot Kokneses novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņu veselību, veicināt vēlmi regulāri iesaistīties sporta nodarbībās, attīstīt mācību priekšmeta „Sports” standartā attiecīgajam vecumposmam noteiktās pamatprasmes, papildinot sporta inventāra materiāltehnisko bāzi septiņās vispārējās izglītības iestādēs un nodrošinot iespēju kopumā 1086 bērniem sporta stundās nodarboties ar daudzveidīgiem vingrojumiem, vingrinājumiem un fiziskajām aktivitātēm.

Informāciju sagatavoja:

Māra Bitāne

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja p.i.

T.65133636

This entry was posted in Raksts. Bookmark the permalink.