Vecbebros izlaidumi notiek arī septembrī

dsc_0903  dsc_0922

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola jau 6. gadu piedāvā iespēju iegūt profesionālās izglītības 3. līmeņa kvalifikāciju tālmācībā 2 programmās – Biškopībā un Lauksaimniecībā.

Mācības ilgst 1 gadu pēc 960 stundu programmas. Tālmācības programma Biškopība ietver pamata zināšanu apguvi bišu saimes bioloģijā, darvošanā, bišu slimībās, u.t.t. Lauksaimniecības programmā izglītojamie mācās agronomijas pamatus, lopkopības pamatus, lauksaimniecības tehniku, komercdarbības pamatus.

Interese par lauksaimniecisko izglītību joprojām ir ļoti liela. 9. septembrī 43 biškopji un 16. septembrī 29 lauku īpašumu apsaimniekotāji, pēc sekmīgi nokārtota eksāmena, ieguva profesionālā kvalifikācijas apliecības.

Tālmācības grupās mācās audzēkņi no visas Latvijas. 2015./2016. mācību gadā uz nodarbībām brauca no Ventspils, Durbes, Zaņas, Preiļiem, Madonas. Intensīvais mācību kurss prasa pacietību un neatlaidību, jo reizi mēnesī (sestdienā un svētdienā) ir jāapmeklē nodarbības Vecbebros, bet starplaikos jāizpilda un jāatsūta skolotājiem uz e-pastiem kontroldarbi.

Tālmācībā var mācīties tie, kuri zina, ko vēlas, saprot, ko viņiem vajag, un apzinās, ka var to izdarīt.

Tātad panākumu formula slēpjas vārdos vēlos, vajag un varu!

 

Tālmācības programmas koordinatore

Anita Svoka

This entry was posted in Raksts. Bookmark the permalink.