Tava izaugsmes atslēga (Projekts Nr. 201-1-LV01-KA102-01341)

Projekts „Tavas izaugsmes atslēga”,  kuru plānots īstenot laika periodā no 2015.gada 1. jūnija līdz 2016. gada 31. maijam, paredz audzēkņu praktisko iemaņu pilnveidi un jaunu zināšanu apguvi Vācijā un Igaunijā ir veiksmīgi noslēdzies.

DSC_0144   DSC_0134

Projektā iesaistītie jaunieši , kuri iegūst sākotnējo profesionālo izglītību ēdināšanas pakalpojumu sfērā, paaugstinās savas iemaņas un kompetences, konkurētspēju nacionālajā un Eiropas darba tirgū.

Projekts tiks īstenots 1 aktivitātē : 4 plūsmās iesaistot 20 praktikantus, t.sk. 5 skolas absolventi devās uz Brēmeni, 5 audzēkņi no 4. kursa praktizējās Brēmenē, 5 audzēkņi 3. kursa papildināja savas praktiskās iemaņas Tallinā, un 5 audzēkņi no 2. kursa praksē bija Osterholcā.

Sadarbības partneri ir: SALO Neue Zeiten Vācijā un SALO Baltic Igaunijā – organizācijas ar gadiem ilgu pieredzi Eiropas mobilitātes projektu īstenošanā.

Projektā notika sekojošas aktivitātes:

  • dalībnieku atlase un konkurss,
  • līgumu sagatavošana un noslēgšana starp sadarbības partneriem,
  • prakses īstenošana ražošanas uzņēmumos,
  • prakses monitorings un novērtēšana,
  • sertifikācija,
  • atskaišu un gala ziņojuma sagatavošana,
  • rezultātu izplatīšana un publicitāte.

Projekta īstenošana papildinās Latvijas un Eiropas darba tirgu ar 20 zinošākiem un profesionāli labāk sagatavotiem jauniem speciālistiem, kas neapšaubāmi dos ieguldījumu ēdināšanas pakalpojumu jomas un ekonomikas attīstībā Latvijā un Eiropā.

2. kursa prakses gaitas Osterholcā – 1. daļa

2. kursa prakses gaitas Osterholcā – 2. daļa

3.kursa prakses gaitas Tallinā

4. kursa prakses gaitas Brēmenē

This entry was posted in erasmus+, Raksts. Bookmark the permalink.