Pieteikšanās mācību praksei!

Erasmus_logo

 

II un IV kursu audzēkņiem!    

 Tiek izsludināta audzēkņu pieteikšanās mācību praksei

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1(KA1)profesionālās izglītības sektorā projekts

Nr.2015-1-LV01-KA102-013241

 

Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas audzēkņu mācību prakses  Vācijā un Igaunijā ”

Prakses laiks:

14. marts – 14. aprīlis 2016. gads

21. marts – 21.aprīlis 2016. gads

03. aprīlis – 04. maijs 2016. gads

Prakses vieta:

Brēmenē  Vācijā

Konkursa kārtībā tiks atlasīti 5 audzēkņi no 2. kursa, 5 audzēkņi no 3. kursa un 5 audzēkņi no 4. kursa.

Pieteikuma anketa.

Pieteikuma anketu iesniegt līdz 23. oktobrim – projekta vadītājai I. Bakmanei

 

Projekta vadītāja I. Bakmane

________________________________________________

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1(KA1)profesionālās izglītības sektora projekts „Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas audzēkņu mācību  prakses   Vācijā un Igaunijā ”

Projekta Nr.2015- 1- LV01- KA102- 013241

This entry was posted in erasmus+. Bookmark the permalink.